Popis projektu

Projekt "Výzev se nebojíme" probíhal v období od 1. 7. 2012 do 30. 6. 2015. Měl 4 zahraniční partnery – Slovensko, Nizozemí, Dánsko a Slovinsko . Každý partner byl specializován na jednu z problémových oblastí v řešené problematice a v rámci projektu předával kontinuálně ostatním své know-how.

Dílčí cíle projektu "Výzev se nebojíme" reagovaly na společenské nedostatky spočívající: 
  • v minimálním množství primárních dat, 
  • v potřebě inovovat metody problematiky dle již osvědčených v zahraničí používaných postupů, 
  • v absenci odborné publikace, 
  • ve zlepšení služeb pro cílovou skupinu 
  • ve zkresleném názoru zaměstnavatelů na zaměstnávání cílové skupiny. 

Projekt "Výzev se nebojíme" podpořil 150 osob se zdravotním postižením, konkrétně osoby SCI. 

V projektu "Výzev se nebojíme" byly vytvořeny 4 inovativní produkty, které jsou k dispozici v databázi inovovaných produktů: 

  • inovativní dokument Koncepce,
  • odborná publikace Dobře pracovat na vozíku vyžaduje dobře sedět,
  • vzniklo 10 příběhů Proces za ruku
  • Sborník k evropskému kongresu